일: 2021년 2월월 03일

Nhấn mạnh điểm không thể ngăn chặn sự chậm chạp.

Để thể hiện một trận đấu tốt trong vòng đấu này, chúng ta sẽ xem các đội tấn công thể hiện sự khác biệt như thế nào so với việc sử dụng chiến thuật 4-3-3 để thực hiện vận hành trận đấu phòng ngự. Leverkusen trong trận đấu gần đây trong trận đấu không thuận […]

더보기